dimecres, 13 de maig de 2020

Dimecres 13 de maig; Lengua/Català

BON DIA!!!

LENGUA

Soluciones: Las preposiciones y las conjunciones.

1. Sobre - entre . tras - desde, hasta - con.

2. De, en, a, al, del, sin.

3. Al, del - al, del - al, del.

4. Por - de - a.

5. Une oraciones: aunque, porque, ni.
    Une palabras:  e

6. y - ni (2) - pero - aunque.

CATALÀ

Ús de: g/j, tg/tj

Pàgines 166 i 167 activitats 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

3 comentaris:

Divendres 29 - MATES i RELIGIÓ

Què ràpid ha passat la setmana!! Per avui, vos deix aquest TANGRAM que heu d'imprimir i retallar les seves parts. Si no teniu impre...