dijous, 21 de maig de 2020

Thursday 21st of May - ENGLISH

GOOD MORNING!

Avui seguim revisant els "question words"! Vos deix dues fitxes per a que aneu repassant.

ENVIAU-LES EN ACABAR

Ja sabeu que no fa falta imprimir, ho podeu fer a un full i enviar-me la foto. Recordau però, que les tasques SEMPRE S'HAN D'ENTREGAR NETES. 

Have a really nice day, I miss you a lot!
Manuela💓


5 comentaris:

Divendres 29 - MATES i RELIGIÓ

Què ràpid ha passat la setmana!! Per avui, vos deix aquest TANGRAM que heu d'imprimir i retallar les seves parts. Si no teniu impre...