dijous, 14 de maig de 2020

Divendres 15 de maig; Lengua/Català

BON DIA!!!

LENGUA

- Soluciones. La g y la j.

1. Suena fuerte: dirigen, colegio, geógrafo.
    Suena suave: segura, largo, gasolina, persigue, guiño.

2. rígido, albergue, regular, acelga, vegetal, averiguar, fregona, aguijón, pedigüeño, laguna.

3. - Geografía; - Genio; - Gestoría.

4. - Las palabras sumergir y emerger son palabras antónimas.
    - Las palabras elegir y escoger son palabras sinónimas.
    - Las palabras converger y divergir son palabras antónimas.

5. - personaje; - pasajeros; - extranjero; - mensajería; - ejercicio.

CATALÀ

* JOC DE PASSAPARAULA

Llegiu amb atenció les definicions i endevinau quina és la paraula amagada.

Recordau! Totes les paraules s'escriuen amb G/J, TG/TJ.

Ànim i molta sort!

PASSAPARAULA G/J/TG/TJ

- Amb la A: Corporació pública que representa, governa i administra els interessos d'un municipi.
A __ __ __ __ __ __ __ __ __
- Amb la B: Posar nom o administrar a algú el baptisme.
B __ __ __ __ __ __
- Amb la C: Vehicle de tracció animal usat per al transport.
C __ __ __ __ __ __ __ __
- Amb la D: Voler una cosa que agrada molt.
D __ __ __ __ __ __ __
- Amb la E: Desig o sentiment d’odi cap a qui té allò que nosaltres no tenim.
E __ __ __ __ __
- Amb la F: Òrgan annex a l'intestí, amb múltiples funcions vitals per l'organisme.
F __ __ __ __
- Amb la G: Mamífer remugant, de coll molt llarg.
G __ __ __ __ __
- Amb la H: Acte de respecte, de veneració, etc., envers una persona.
H __ __ __ __ __ __ __ __
- Amb la I: Antònim de justícia
I __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
- Amb la J: Peça d'or o ornament de metall preciós.
J __ __ __
- Amb la L: És la ciència que estudia l’estructura o formes del pensament humà.
L __ __ __ __ __
- Amb la M: Operació de muntar una màquina, un aparell o qualsevol altre objecte.
M __ __ __ __ __ __ __
- Amb la N: Fer neta alguna cosa traient-ne la brutícia o allò que hi és de més.
N __ __ __ __ __ __
- Amb la O: Cosa material.
O __ __ __ __ __ __
- Amb la P: Porció de costa formada per acumulació d’arena.
P __ __ __ __ __
- Conté la Q: Peça exterior de vestir, amb mànigues, que serveix per abrigar.
J __ __ __ __ __ __
- Amb la R: Servei dels reporters o periodistes d’un diari.
R __ __ __ __ __ __ __ __ __
- Amb la S: Militar de l’exèrcit.
S __ __ __ __ __ __
- Amb la T: Acció de trepitjar una cosa posant-hi el peu a sobre.
T __ __ __ __ __ __ __ __ __
- Amb la U: Tramitació urgent o circumstància que demana una actuació urgent.
U __ __ __ __ __ __ __
- Amb la V: Fet d’anar de viatge.
V __ __ __ __ __ __
- Amb la X: Parlar en veu molt baixa, a l'orella d'algú.
X __ __ X __ __ __ __ __ __
- Amb la Z: Recinte espaiós on s'exposen espècies d'animals, especialment feréstecs o exòtics, a la vista del públic.
Z __ __ __ __ __ __ __ 

* SOPA DE LLETRES 4 comentaris:

Divendres 29 - MATES i RELIGIÓ

Què ràpid ha passat la setmana!! Per avui, vos deix aquest TANGRAM que heu d'imprimir i retallar les seves parts. Si no teniu impre...