dimarts, 12 de maig de 2020

Tuesday 12th of May - English


GOOD MORNING MY SWEETHEARTS!

Today we are going to review teh PRESENT SIMPLE and the PRESENT CONTINUOUS. 

1) WATCH THIS VIDEO:


2) DO THESE WORKSHEETS. DO NOT SEND IT. I WILL PUT THE ANSWERS ON THURSDAY!
NO M'HO ENVIEU, POSARÉ LES RESPOSTES DIJOUS!


HAVE A NICE DAY! 
Manuela💓

2 comentaris:

Divendres 29 - MATES i RELIGIÓ

Què ràpid ha passat la setmana!! Per avui, vos deix aquest TANGRAM que heu d'imprimir i retallar les seves parts. Si no teniu impre...